Dobro došli

Rehabilitacioni centar „Vilina vlas“

Višegradska banja je balneoklimatsko liječilište, u kome direktan i indirektan uticaj vode i vazduha pruža izvanredne uslove za sve oblike rehabilitacije i rekreacije. Medicinski programi bazirani su na primjeni prirodne ljekovite termomineralne vode sa savremenim postupcima fizikalne medicine i rehabilitacije.

Promo

Utisci gostiju