Ponuda

Cjenovnik

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM)

Boravci sa medicinskim uslugama 01.05. – 30.10.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 86,00 148,00 (2×74,00) 222,00 (3×74,00) 170,00 (2×85,00) 255,00 (3×85,00)
Polupansion 81,00 140,00 (2×70,00) 210,00 (3×70,00) 160,00 (2×80,00) 240,00 (3×80,00)

Rekreativni boravci 01.05. – 30.10.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 74,00 128,00 (2×64,00) 192,00 (3×64,00) 152,00 (2×76,00) 228,00 (3×76,00)
Polupansion 70,00 120,00 (2×60,00) 180,00 (3×60,00) 140,00 (2×70,00) 210,00 (3×70,00)

Noćenje sa doručkom 01.05. – 30.10.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
65,00 106,00 (2 x 53,00) 159,00 (3 x 53,00) 126,00 (2 x 63,00) 189,00 (3 x 63,00)

Boravci sa medicinskim uslugama 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 75,00 126,00 (2 x 63,00) 189,00 (3 x 63,00) 150,00 (2 x 75,00) 225,00 (3 x 75,00)
Polupansion 70,00 118,00 (2 x 59,00) 177,00 (3 x 59,00) 142,00 (2 x 71,00) 213,00 (3 x 71,00)

Rekreativni boravci 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 64,00 108,00 (2 x 54,00) 162,00 (3 x 54,00) 132,00 (2 x 66,00) 198,00 (3 x 66,00)
Polupansion 61,00 98,00 (2 x 49,00) 147,00 (3 x 49,00) 120,00 (2 x 60,00) 180,00 (3 x 60,00)

Noćenje sa doručkom 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
52,00 80,00 (2 x 40,00) 120,00 (3 x 40,00) 100,00 (2 x 50,00) 150,00 (3 x 50,00)

Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje su uračunati u cijenu

Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu

Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje pet dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.

Unesi iznos:

KM =