Ponuda

Cjenovnik

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM)


BORAVCI SA MEDICINSKIM USLUGAMA
01.03.-30.04. 01.05.-31.10. 01.11.-30.12.
PANSION (soba)
Jednokrevetna soba 130,00 148,00 130,00
Dvokrevetna soba 2 x 98,00 = 196,00 2 x 112,00 = 224,00 2 x 98,00 = 196,00
Trokrevetna soba 3 x 98,00 = 294,00 3 x 112,00 = 336,00 3 x 98,00 = 294,00
PANSION (apartman)
Jednokrevetni apartman 230,00 276,00 230,00
Dvokrevetni apartman 2 x 115,00 = 230,00 2 x 138,00 = 276,00 2 x 115,00 = 230,00
Trokrevetni apartman 3 x 115,00 = 345,00 3 x 138,00 = 414,00 3 x 115,00 = 345,00
POLUPANSION(soba)
Jednokrevetna soba 123,00 141,00 123,00
Dvokrevetna soba 2 x 91,00 = 182,00 2 x 105,00 = 210,00 2 x 91,00 = 182,00
Trokrevetna soba 3 x 91,00 = 273,00 3 x 105,00 = 315,00 3 x 91,00 = 273,00
POLUPANSION (apartman)
Jednokrevetni apartman 216,00 262,00 216,00
Dvokrevetni apartman 2 x 108,00 = 216,00 2 x 131,00 = 262,00 2 x 108,00 = 216,00
Trokrevetni apartman 3 x 108,00 = 324,00 3 x 131,00 = 393,00 3 x 108,00 = 324,00

 

 

REKREATIVNI BORAVCI
01.03.-30.04. 01.05.-31.10. 01.11.-30.12.
PANSION (soba)
Jednokrevetna soba 110,00 125,00 110,00
Dvokrevetna soba 2 x 88,00 = 176,00 2 x 99,00 = 198,00 2 x 88,00 = 176,00
Trokrevetna soba 3 x 88,00 = 264,00 3 x 99,00 = 297,00 3 x 88,00 = 264,00
PANSION (apartman)
Jednokrevetni apartman 210,00 252,00 210,00
Dvokrevetni apartman 2 x 105,00 = 210,00 2 x 126,00 = 252,00 2 x 105,00 = 210,00
Trokrevetni apartman 3 x 105,00 = 315,00 3 x 126,00 = 378,00 3 x 105,00 = 315,00
POLUPANSION(soba)
Jednokrevetna soba 103,00 118,00 103,00
Dvokrevetna soba 2 x 81,00 = 162,00 2 x 92,00 = 184,00 2 x 81,00 = 162,00
Trokrevetna soba 3 x 81,00 = 243,00 3 x 92,00 = 276,00 3 x 81,00 = 243,00
POLUPANSION (apartman)
Jednokrevetni apartman 196,00 245,00 196,00
Dvokrevetni apartman 2 x 98,00 = 196,00 2 x 119,00 = 238,00 2 x 98,00 =196,00
Trokrevetni apartman 3 x 98,00 = 294,00 3 x 119,00 = 357,00 3 x 98,00 = 294,00
NOĆENJE SA DORUČKOM
Soba
Jednokrevetna soba 89,00 102,00 89,00
Dvokrevetna soba 2 x 77,00 = 154,00 2 x 89,00 = 178,00 2 x 77,00 =154,00
Trokrevetna soba 3 x 77,00 = 231,00 3 x 89,00 = 267,00 3 x 77,00 = 231,00
Apartman
Jednokrevetni apartman 182,00 224,00 182,00
Dvokrevetni apartman 2 x 91,00 = 182,00 2 x 112,00 = 224,00 2 x 91,00 = 182,00
Trokrevetni apartman 3 x 91,00 = 273,00 3 x 112,00 = 336,00 3 x 91,00 = 273,00

 

 


Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje su uračunati u cijenu

Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu

Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje 7 dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.

Unesi iznos:

KM =