Ponuda

Cjenovnik

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM)

Boravci sa medicinskim uslugama 01.05. – 01.11.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
Pansion 79,00 134,00 (2 x 67,00) 201,00 (3 x 67,00)
Polupansion 71,00 124,00 (2 x 62,00) 186,00 (3 x 62,00)

Rekreativni boravci 01.05. – 01.11.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
Pansion 67,00 114,00 (2 x 57,00) 171,00 (3 x 57,00)
Polupansion 61,00 102,00 (2 x 51,00) 153,00 (3 x 51,00)

Noćenje sa doručkom 01.05. – 01.11.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
57,50 88,00 (2 x 44,00) 132,00 (3 x 44,00)

Boravci sa medicinskim uslugama 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
Pansion 68,00 112,00 (2 x 56,00) 168,00 (3 x 56,00)
Polupansion 63,00 104,00 (2 x 52,00) 156,00 (3 x 52,00)

Rekreativni boravci 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
Pansion 57,00 94,00 (2 x 47,00) 141,00 (3 x 47,00)
Polupansion 54,00 82,00 (2 x 41,00) 123,00 (3 x 41,00)

Noćenje sa doručkom 01.11. – 01.05.

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna
46,50 66,00 (2 x 33,00) 99,00 (3 x 33,00)

Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje su uračunati u cijenu

Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu

Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje pet dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.

Unesi iznos:

KM =