Ponuda

Cjenovnik

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM)


Boravci sa medicinskim uslugama

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 96,00 168,00 (2×84,00) 252,00 (3×84,00) 190,00 (2×95,00) 285,00 (3×95,00)
Polupansion 91,00 160,00 (2×80,00) 240,00 (3×80,00) 180,00 (2×90,00) 270,00 (3×90,00)

Rekreativni boravci

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
Pansion 84,00 148,00 (2×74,00) 222,00 (3×74,00) 172,00 (2×86,00) 258,00 (3×86,00)
Polupansion 80,00 140,00 (2×70,00) 210,00 (3×70,00) 160,00 (2×80,00) 240,00 (3×80,00)
Noćenje 146,00 (2×73,00) 219,00 (3×73,00)

Noćenje sa doručkom

Jednokrevetna Dvokrevetna Trokrevetna Dvokrevetni apartman Trokrevetni apartman
75,00 126,00 (2 x 63,00) 189,00 (3 x 63,00) 146,00 (2 x 73,00) 219,00 (3 x 73,00)

Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje su uračunati u cijenu

Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu

Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje 7 dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.

Unesi iznos:

KM =