Usluge

Medicina

U sklopu Ustanove nalazi se zatvoreni bazen dimenizja 17m x12,7m, dubine od 1,6 m do 2,0 m. Koristi se u medicinskom balnoprogramu i rekreativno prema utvrđenim terminima. Bazen se puni termomineralnom vodom, protočni je, velikog cirkulišućeg kapaciteata i tokom 24h voda se 3 puta kompletno izmjeni. Takođe se u potpunosti prazni i puni jednom sedmično. Voda je bistra, bez mirisa, temperature 30-33 stepeni.

Osim bazena, termomineralna voda se koristi u hidromasažnim i bisernim kadama, opštim i parcijalnim-hidrogalvanskim kupkama, te za program hidrokinezi terapije.

Uz vodu, kao osnovni fizikalni agnes, terapijskim programom su obuhvaćene i druge procedure kao što su različiti modaliteti elektroterapije, ultrazvuka, magnetoterapije, parafinska pakovanja, fototerapija, radne terapije i manuelna masaža. Sastavni dio terapijskog procesa je individualna i grupna kinezi terapija kao i trim sala.

Medicinski tim je fizijatrijskog profila, uključuje fizioterapeutske tehničare, više i diplomirane terapeute, medicinske sestre, ljekare opšte prakse i specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije.

Postoji mogućnost konsultantskih usluga iz drugih grana medicine.

Indikaciono područje za primjenu termomineralne vode je vrlo široko.

 

DEGENERATIVNA REUMATSKA OBOLJENJA

 

ZAPALJENJA REUMATSKA OBOLJENJA

 

 PERIARTIKULARNA REUMATSKA OBOLJENJA

 

METABOLIČKA REUMATSKA OBOLJENJA

 

ORTOPPEDSKE BOLESTI I DEFORMITETI

 

NEUROLOŠKAN STANJA BOLESTI

 

HIRURŠKA STANJA I OBOLJENJA

Pristup pojedinim stanjima i bolestima je individualan. Nakon uzimanja anamneze, kliničkog pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju, pacijentima se predlaže optimalan program, uzimajući u obzir i kontraindikacijska stanja. Prema poterbi, moguća je medikamentozna terapija, ali svi hronični bolesnici moraju imati svoje lijekove po preporuci izabranog ljekara i specijalističkih službi. Svim korisnicima omogućena je odgovarajuća dijetalna ishrana, kao i savjetovanja i svim činiocima koji mogu da utiču na njivu bolet ili stanje.

 

OPŠTE I SPECIFIČNE KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikacije za primjenu balneoterapije su određene medicinskom doktrinom, ali se svako stanje individualno procjenjuje i spadaju u nadležnost ordinirajućeg ljekara.

U Višegradskoj banji se sprovodi program aktivnog odmora prema posebnim ugovorima sa radnim organizacijama, sindikatima, turističkim agencijam i privatnim licima.